Ważne informacje

Sektor non profit czyli Fundacje i stowarzyszenia ustawowo są zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Określa to Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 4a, art. 52 ust. 2, art. 77 pkt. 2 oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539).

Ze względu na wysokie koszty obsługi księgowej nie każdą organizację stać na własnego księgowego, nie wszystkie biura rachunkowe też chcą obsługiwać ten sektor. My obsługujemy, mamy dla tego sektora specjalną ofertę. Nie mamy stacjonarnego biura, dokumenty odbieramy bezpośrednio od klientów, raporty i zestawienia po zaksięgowaniu miesiąca wysyłamy bezpośrednio do klientów. Zaksięgowane dokumenty po zakończeniu roku oddajemy klientom.

Na skróty

+48 502 599 739 / dobraksiegowa@onet.pl

ul. Mołdawska 7a m 248
02-127 Warszawa

Mapa dojazdu

realizacja: msolution